Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?
Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?

Kripto para piyasasında her yatırımcı kâr etmek ister. Yatırımcının kâr sağlayabilmesi veya en az kayıpla kendini kurtarması piyasayı okuyabilmesiyle ilgilidir. Yatırımcıların alış /satış emirlerini oluştururken piyasanın beklentisini kavrayıp ona göre hareket etmelidir. Bu nedenle yatırımcılara ileri görüşlülük kazandırılabilmesi amacıyla Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi geliştirilmiştir.  

Kripto borsaların da davranışların duygusal olması nedeniyle ortaya konulmuştur. Bu endeks yatırımcıların en çok düştüğü iki duyguya odaklanmaktadır. Bitcoin yükselişe geçtiğinde yatırımcılar açgözlülük eğilimine kapılır ve birçok yatırımcı piyasaya dâhil olur, Bitcoin düşüşe geçtiğinde yatırımcılar kaybetme korkusuna kapılarak hızlıca piyasadan çekilme yanılgısına düşerler. Endeks 0 ile 100 değerleri arasında belirlenir. Endeks 20’nin altında ise aşırı korkuyu, 60’ın üzerine çıktığında aşırı açgözlülüğü göstermektedir.
 

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?

Endeks iki varsayımla yatırımcıları aşırı duygularından kaçınmasını sağlayamaya çalışır. Bu varsayımlar aşağıda belirtilmektedir:

  • Aşırı Korku: Yatırımcıların aşırı endişe içerisinde olduğuna dair bir işaret olabilir. Yeni yatırım fırsatı sunabilir. 
  • Aşırı Açgözlülük: Yatırımcıların aşırı iştahlı olduklarına dair bir işaret olabilir. Piyasanın bir düzeltme yapması ihtiyacı olduğu anlamına gelebilir.

Endeks oluşturulurken 6 kaynaktan veri toplanılır. Bu veriler şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Volatilite (25 %)
2. Pazar ivmesi / Hacim (25%)
3. Sosyal Medya (15%)
4. Anketler (15%)
5. Hâkimiyet (10%)
6. Trendler (10%)

  • Volatilite: Bitcoin’in mevcut oynaklığını ve maksimum düşüşleri ölçülür. Son 30 gün ile 90 günün karşılık gelen ortalaması ile karşılaştırılır. Ani yükselişlerin piyasayı korkuya iteceği düşünülür.
  • Pazar İvmesi / Hacim: Mevcut hacim ve pazar ivmesi hesaplanır. Hesaplamada 30/90 gün temel alınarak yapılır. Pozitif bir piyasada yüksek alımlı hacimler görüldüğünde piyasanın aşırı açgözlü değerlere kaydığı belirlenir.
  • Sosyal Medya: Twitter üzerinden yapılan bir duyarlılık analizidir. Hashtagler üzerinden ne kadar hızlı ve kaç adet etkileşim alınması baz alınır. Alışılmışın dışında yaşanan yüksek etkileşim açgözlü bir pazarı işaret etmektedir.
  • Anketler: Çeşitli araçlarla yatırımcıların piyasaya bakış açıları hakkında veri elde edilir. 
  • Hâkimiyet: Yatırımcıların piyasada Bitcoin ve Altcoinler arasında ilgilerinin kayması sonucu nedeniyle kripto paralar arasında hacimlerin değişmesine neden olur. Bu durumda ilginin kaydığı kripto para üzerinde açgözlülüğün artmasına neden olur.
  • Trendler: Google arama trendleri baz alınarak değerlendirilir. Belirli arama sonuçları piyasada korku seviyesinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin: “Bitcoin ponzi mi?” şeklinde ki bir aramanın çoğalması aşırı korkunun göstergesidir.

Endekse örnek verecek olursak: Bu yılın Mart ayında Bitcoin fiyatı düşüşteyken endeks birkaç hafta boyunca aşırı korku bölgesindeydi, piyasa Bitcoin halving hazırlanırken aşırı korku bölgesinden kurtuldu. Mart ayında yatırımcılar arasında yapılan ankette çoğunluk Bitcoin fiyatının 3.700 doların altına düşeceğini belirtmiş bu da piyasanın aşırı korku bölgesinde olduğunu açıkça göstermiştir.

Korku ve Açgözlülük endeksi şuan sadece Bitcoin için oluşturulmaktadır. Bu endeks mükemmel olmasada Bitcoin piyasalarında fikir sahibi olmanız için yardımcı olacaktır.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Yorumlanmalı

Piyasalardaki durumu anlayabilmek, yatırımcı psikolojisinin hangi yönde hareket ettiği ve ne gibi durumlarda bu psikolojinin bozulmaya başlandığını görebilmek adına çeşitli endeksler/göstergeler bulunmaktadır. Fear & Greed endeksi de bunların en önemlilerinden biridir. Fear & Greed yani Korku ve Açgözlülük yatırım kararlarına en yoğun etki eden bu iki duyguyu ölçen bir endekstir. Piyasalarda dalgalanmalar artmaya başladığı zaman yatırımcılar endişelenip korkmaya başlar ya da risk iştahını artırıp açgözlülüğe dayanan işlem girişimlerinde bulunabilir. Bu endekste piyasada aşırı satış yönünde hareketlenme olduğunda bunu korku ve aşırı korku; aşırı alım yönünde hareketlendiğinde de açgözlülük ve aşırı açgözlülük olarak yorumlar. Fear & Greed endeksi aslında CNN Money tarafından bulunmuş olup birçok farklı piyasada kullanılır. Kripto piyasasına da alternative.me tarafından uyarlanmıştır. Endeks 7 faktör göz önüne alarak hesaplanır. Bu faktörler ise; volatilite (%25), piyasa momentumu ve hacmi (%25), BTC’nin piyasa dominansı (%10), sosyal medya analizi (%15), anketler (%15) ve Google Trends verileri (%10) gibi etmenlerdir. Bu faktörlere göre hesaplanan endeks 0 ile 100 arasında bir değer alır. 50 nötr seviye olarak kabul edilmekle birlikte sıfıra yaklaştıkça piyasada korkunun hakimiyet kazandığı, 100’e yaklaştıkça da açgözlülüğün hakimiyet kazandığını göstermektedir. Bununla birlikte endeks 20’nin aşağısına düşerse bu durum aşırı korku, 80’in yukarısına çıktığında ise aşırı açgözlülük olarak kabul edilir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 pandemi açıklamasından sonra Fear & Greed endeksi iyice takip edilmeye başlandı. 13 Mart’ta 10 seviyelerine kadar gerileyen endeks, piyasada aşırı korkunun hakimiyetini gösteriyordu. Bu sırada Bitcoin fiyatları da 2 gün içerisinde 8000$ dolar seviyelerinden 3,500 $ seviyelerine kadar gerilemiş ve 2020’nin en düşük seviyesini görmüştü.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Yorumlanır Bir

Pandemi sürecinin piyasalardaki etkisinin azalmasıyla yukarı seviyelere doğru çıkan Fear & Greed endeksi, özellikle DeFi sektöründeki birçok coin veya tokenin hızlı bir şekilde yükselmesiyle aşırı açgözlülük seviyesine ulaştı ve geçtiğimiz ay da bu alanda seyretti. 2020’nin en yüksek aşırı açgözlülüğün görüldüğü 11 Ağustos tarihinde de endeks 84 seviylerine kadar çıkmış ve BTC fiyatları da 12,000 $ seviyelerine yükselmişti. 

 

Korku ve Açgözlülük Endeksi iki

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden kendisinin ve eşinin COVID-19 pozitif olduğunu açıklamasıyla piyasada bir endişe ortamı oluştu ve Fear & Greed endeksi düşmeye başladı. Endeks an itibariyle 42 seviyelerinde seyrediyor. 

Korku ve açgözlülük endeksi dört